(jump to EN)

SENSEncePICNIC je platforma, ki je primarno nastala iz želje ter potrebe, da se vzpostavi vsebinska in metodološka povezava med intelektualnimi disciplinami (npr. antropologijo) ter sodobno plesnimi, oz. telesnimi tehnikami: med teorijo in prakso. Oziroma, kot usposabljanje za integracijo strokovnih znanj/veščin v vsakdanje delovanje. V osnovi je namreč zrasla na podlagi niza posameznih interdisciplinarnih delavnic, ki so od leta 2007 do 2012 potekale v okviru OEiKA v sodelovanju z različnimi fakultetami po Evropi, kasneje pa pod samostojno iniciativo Radharani Pernarčič prerasla v redno tedensko vadbo (senzibilizacijski trening). Leta 2013 je SENSEncePICNIC odprl svoj Blog ter stopil tudi v sodelovanje z Zavodom Federacija, z namenom, da se vzpostavi širša mreža (»skupnost«) posameznikov in skupin, ki tako ali drugače razvijajo psiho-somatske prakse – kot vezivno tkivo za izmenjavo znanj z dolgoročnim potencialom za bolj čuječno, senzibilno in oprisoteno družbo: družbo smisla.

BLOG je bil sprva mišljen le kot komplementarni prostor za izmenjevanje izkušenj in feedbackov s treninga. Vendar pa se je kmalu izkazal tudi kot pomembna alternativna-komplementarna oblika akademskemu stroju ter vsesplošni družbeni logiki delovanja: Gre namreč za preusmerjanje fokusa od zaključkov k procesu, od osebnega simbolnega kapitala avtorja h kolektivni gradnji, od samocenzure in strahu pred »plitko nedodelanostjo« do prepoznavanja relevantnosti slehernega izraza. Blog sicer prinaša tudi elaborirane članke, zaradi preglednosti in možnosti iskanja vsebinskih povezav, ki si ne sledijo vselej kronološko,  pa vseeno omogoča tudi sledenje po imenu in kategorijah. A kljub temu je to predvsem prostor, ki dopušča tudi nedokončano, tudi ne-vem ali pa golo vprašanje, ki ne izhaja iz že-poznavanja odgovora: prostor, kjer hierarhija med pristno osebno izkušnjo in zaokroženo teorijo nima mesta in moči.

Proces tako ne ostaja na ravni opisa in/ali samoumevnega ozadja v posameznih prispevkih – s temeljno logiko bloga kot vselej dopolnjujoče se celote je postavljen ravno v ospredje. Gre za način, ki razvija velikodušnost. Pisce namreč vzpodbuja, da svoje misli in zanimanja raje delijo in izpopolnjujejo skupaj z drugimi, namesto, da bi se vsak zase zadrževal bodisi v dvomu, da »nima nič pametnega povedati«, bodisi čakajoč, da bo lahko vrgel vse svoje karte hkrati na mizo in »zmagal« z Odgovorom »42«. Pričujoči Blog je torej peskovnik učenja, ki omogoča tako koherentno artikulacijo naših percepcij, spoznanj in stališč kot njihovo spreminjanje v času – v njem pa zato ne stremimo toliko k dialogu (kot samo še eni sodobni pro formi), temveč predvsem k dialektičnosti.

Vse potencialno zainteresirane pisce prisrčno vabimo, da se nam pridružite!

Kontakt: sensence.picnic@gmail.com

*************************************************************************

(EN):

SENSEncePICNIC is a platform, based on the need to establish thematic and methodological link between intellectual disciplines (e.g. anthropology) and contemporary dance/bodily techniques: between theory and practice. Another aim was also to integrate particular expertise to everyday praxes. It gradually grew out of a series of interdisciplinary workshops which took place between 2007 and 2012 in the frame of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology in Ljubljana in collaboration with different faculties and institutions across Europe. As Radharani Pernarčič has later continued her independent initiative, the practice now takes a form of regular weekly classes (»sensibilizing training«). In 2013 SENSEncePICNIC created its Blog and started to cooperate with the Federacija collective, in order to build a wider network (“community”) of individuals or groups, which are interested in researching and/or developing psycho-somatic practices – as a connective tissue for exchanging the kind of knowledge that caries long-term potential for a more mindful, sensitive and awakened society: a society of sense.

This Blog was primarily created as a complementary space for feedback exchange from the classes. Quickly it has overgrown this purpose and became an interesting alternative and complementary form to the academic machine and to the general social logic of operating. Namely, it redirects the focus from conclusions to a process, from claiming to seeking, from personal symbolic capital of an individual author to collective practice, from self-censorship and fear of »banal incompleteness« to recognizing the relevance of each expression. It is a playground of learning which allows both, a coherent articulation of our perceptions and realizations as well as their changing in time. It is a way of enhancing dialectic relations: a way that enhances generosity. Authors are therefore encouraged to share their ideas, fascinations, experiences etc., instead of closing themselves in doubts or triumphing by their ultimate answer »42«. Of course, for the purpose of easier research and content connections this Blog does contains elaborate articles as well and offers possibility for searching through content by separate categories and authors. However, it also purposefully includes raw ideas, personal wonderings or simply questions and gives space to “don’t-knows” as well. All in all, this is the platform where hierarchy between personal experience and elaborate theory has no place and credibility: everything matters and adds significantly to our collective knowledge.

All potential contributors are kindly invited to join us!  

Contact: sensence.picnic@gmail.com

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s